पथ :okDatasheet > सेमीकंडक्टर Datasheet > Hynix Datasheet > Hynix-23

57V641620HGLT-8 GMS81C1202 HY57V641620HGLT-6I GMS82524Q GMS37004 GM71V17403CLJ-6 HMS87C4460 HMS87C1102A HMS87C1102A GL6965 GMS87C7016Q HY57V651620BLTC-10P GM71CS18163CLT-6 GL6850 GMS36140T GMS81516B GMS81516BK GM71C17403CT-5 HY57V658020TC-15 GMS36112 GMS37140 HY51V17403HGJ-6 GM71

Hynix Datasheets कैटालॉग-23

भाग नहींनिर्माताअनुप्रयोग
GMS90L54 HynixROM/RAM size16 bytes/256 bytes, 12 MHz, 2.7-3.6 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81024 HynixROM/RAM size 24.576/448 bytes, 4MHz, 8-bit single chip microcomputer
HY57V641620HGLT-8 Hynix4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, low power, 125 MHz
GMS81C1202 HynixROM/RAM size 2K/128 bytes, 2.2-6 V , 1-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HY57V641620HGLT-6I Hynix4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, low power, 166 MHz
GMS82524Q HynixROM/RAM size24 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS37004 HynixProgram memory 1,024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-3.6 V, 4 BIT single chip microcomputer
GM71V17403CLJ-6 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 3.3V, 60ns, low power
HMS87C4460 HynixROM/RAM size 60 K/1024 bytes, 4.5-5.5 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HMS87C1102A HynixROM/RAM size 2 K/128 bytes, 2-5.5 V , 4-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HMS87C1102A HynixROM/RAM size 2 K/128 bytes, 2-5.5 V , 4-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GL6965 Hynix15 V, telephone speech network with dialer interface
GMS87C7016Q HynixROM/RAM size16 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.7-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HY57V651620BLTC-10P HynixSynchronous DRAM organized 4 Banks x 1M x 16Bit, LVTT Linterface, 3.3V, 100MHz, low power
GM71CS18163CLT-6 Hynix1,048,576 words x 16 bit CMOS DRAM, 60ns, low power
GL6850 Hynix30 V, two tone ringer
GMS36140T HynixProgram memory 1,024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-3.6 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS81516B HynixROM/RAM size16 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81516BK HynixROM/RAM size16 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GM71C17403CT-5 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 5.0V, 50ns
HY57V658020TC-15 Hynix2Mbit x 4bank x 8 SDRAM, LVTTL, 150ns
GMS36112 HynixProgram memory 1,024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-3.6 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS37140 HynixProgram memory 1,024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-3.6 V, 4 BIT single chip microcomputer
HY51V17403HGJ-6 Hynix4,194,304 words x 4 bit EDO RAM, 3.3V, 60ns
GM71C17800CLJ-5 HynixCMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 50ns, low power
GMS34140TM HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-500KHz, 4-5 V, 4 BIT single chip microcomputer
GM71C17400CT-5 Hynix4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 50ns
GMS81004 HynixROM/RAM size 4.096/448 bytes, 4MHz, 8-bit single chip microcomputer
GMS90L52PL HynixROM/RAM size8 bytes/256 bytes, 16 MHz, 2.7-3.6 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81C2112 HynixROM/RAM size12 Kb/448 bytes,2.7-5.5 V, 1-4.5 MHz, CMOS single-chip 8-bit microcontroller

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24