पथ :okDatasheet > सेमीकंडक्टर Datasheet > Hynix Datasheet > Hynix-1

1024 GMS81032 GMS81C5024 GMS99C58-24 HDM8513AP GMS30004 GMS81004 HMS91C7134 GMS81024 GM71VS17403CT-7 GL3812 GM71CS17400CLJ-5 GM71C17403CJ-5 GMS87C1202 GMS81508BLQ HY57V641620HGLT-5I GM6486 GMS87C5108 HY51VS18163HGJ-7 GMS77C1000 GMS81C5016 GMS81524B HMS81032TL GMS81C5024 HV7121B-C

Hynix Datasheets कैटालॉग-1

भाग नहींनिर्माताअनुप्रयोग
HY5DV641622AT-4 Hynix"64M(4Mx16) DDR SDRAM, VDD=3.3V, 250MHz"
GMS81024 Hynix"ROM/RAM size 24.576/448 bytes, 4MHz, 8-bit single chip microcomputer"
GMS81032 Hynix"ROM/RAM size 32.768/448 bytes, 4MHz, 8-bit single chip microcomputer"
GMS81C5024 Hynix"ROM/RAM size24 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller"
GMS99C58-24 Hynix"ROM/RAM size32K/256 bytes, 24 MHz, 4.5-5.5 V, 32K flash embedded 8-bit MCU"
HDM8513AP Hynix"5.5 V , 1-75 MHz, DVB/DSS compliant receiver"
GMS30004 Hynix"Program memory 512 bytes, 300KHz-1MHz, 2-4 V, 4 BIT single chip microcomputer"
GMS81004 Hynix"ROM/RAM size 4.096/448 bytes, 4MHz, 8-bit single chip microcomputer"
HMS91C7134 Hynix"ROM/RAM size 32 K/512 bytes, 4.5-5.5 V , 12 MHz,8-bit single-chip microcontroller"
GMS81024 Hynix"ROM/RAM size 24.576/448 bytes, 4MHz, 8-bit single chip microcomputer"
GM71VS17403CT-7 Hynix"CMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 3.3V, 70ns"
GL3812 Hynix"Audio/video switch for TV, VCR"
GM71CS17400CLJ-5 Hynix"4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 50ns, low power"
GM71C17403CJ-5 Hynix"CMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 5.0V, 50ns"
GMS87C1202 Hynix"ROM/RAM size 2K/128 bytes, 2.2-6 V , 1-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller"
GMS81508BLQ Hynix"ROM/RAM size8Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller"
HY57V641620HGLT-5I Hynix"4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, low power, 200 MHz"
GM6486 Hynix33 output led driver
GMS87C5108 Hynix"ROM/RAM size8 Kb/192 bytes, 4 MHz, 2-4 V, 8 BIT single chip microcontroller"
HY51VS18163HGJ-7 Hynix"Dynamic RAM organized 1,048,576 words x 16bit, self refresh, 70ns"
GMS77C1000 HynixEPROM programming/verify specification
GMS81C5016 Hynix"ROM/RAM size16 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller"
GMS81524B Hynix"ROM/RAM size24 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller"
HMS81032TL Hynix"ROM/RAM size 32K/448 bytes, 2-3.6 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller"
GMS81C5024 Hynix"ROM/RAM size24 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller"
HV7121B-COF Hynix"3.3 V , 15 MHz, CMOS image sensor with 8-bit ADC"
CST3.84MGW Hynix"2.2-4V, 3.84MHz, 4-bit single chip microcomputer"
HY51VS18163HGJ-5 Hynix"Dynamic RAM organized 1,048,576 words x 16bit, self refresh, 50ns"
ZTA3.43MG Hynix3.43MHz, 4-bit single chip microcomputer
GMS81524BT HynixROM/RAM size24 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24