पथ :okDatasheet > सेमीकंडक्टर Datasheet > Hynix Datasheet > Hynix-18

7V641620HGLT-7I GMS81C1408 HV7121B GMS34004 HY57V641620HGLT-S HY57V648011TC-7 GMS30140 GMS90C54 GM71CS17800CT-5 GMS97C2051 GMS37112T GMS87C1408D GMS30120 GMS81C5032 GMS90C320PL50 GM71CS18163CLT-5 HMS81004E GMS34140 HMS81004E HY57V161610DTC-7I GM71V17403CLT-6 GMS34112TK GM71V17403

Hynix Datasheets कैटालॉग-18

भाग नहींनिर्माताअनुप्रयोग
GM71CS17403CLT-5 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 5.0V, 50ns, low power
HY57V641620HGLT-7I Hynix4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, low power, 143 MHz
GMS81C1408 HynixROM/RAM size8 Kb/192 bytes, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HV7121B Hynix3.3 V , 15 MHz, CMOS image sensor with 8-bit ADC
GMS34004 HynixProgram memory 512 bytes, 300KHz-500KHz, 2-4 V, 4 BIT single chip microcomputer
HY57V641620HGLT-S Hynix4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, low power, 100 MHz
HY57V648011TC-7 Hynix4Mbit x 2bank x 8 SDRAM, SSTL, 70ns
GMS30140 HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-4 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS90C54 HynixROM/RAM size16 bytes/256 bytes, 12 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GM71CS17800CT-5 HynixCMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 50ns
GMS97C2051 HynixROM/RAM size2 Kb/128 bytes,4.25-5.5 V, 12 MHz, 8-bit microcontroller
GMS37112T HynixProgram memory 1,024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-3.6 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS87C1408D HynixROM/RAM size8 Kb/192 bytes, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS30120 HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-4 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS81C5032 HynixROM/RAM size32 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS90C320PL50 HynixROM/RAM size320 bytes/256 bytes, 50 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GM71CS18163CLT-5 Hynix1,048,576 words x 16 bit CMOS DRAM, 50ns, low power
HMS81004E HynixROM/RAM size 4 K/448 bytes, 2-3.6 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GMS34140 HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-500KHz, 2-4 V, 4 BIT single chip microcomputer
HMS81004E HynixROM/RAM size 4K/448 bytes, 2-3.6 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HY57V161610DTC-7I Hynix2 banks x 524,288 x 16 synchronous DRAM, LVTTL interface, 143 MHz
GM71V17403CLT-6 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 3.3V, 60ns, low power
GMS34112TK HynixProgram memory1024 bytes, 300KHz-500KHz, 4-5 V, 4 BIT single chip microcomputer
GM71V17403CLJ-5 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 3.3V, 50ns, low power
GM71C17800CLJ-6 HynixCMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 60ns, low power
GMS81524BK HynixROM/RAM size24 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HY57V641620HGT-P Hynix4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, 100 MHz
GMS34140TK HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-500KHz, 4-5 V, 4 BIT single chip microcomputer
GM62093A Hynix12 x 8 crosspoint switch with control memory
HY57V658020BTC-10S Hynix4Mbit x 2 bank x 8 SDRAM, LVTTL, 100MHz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24