पथ :okDatasheet > सेमीकंडक्टर Datasheet > Hynix Datasheet > Hynix-11

5DV641622AT-33 HMS97C7134 HY51V17403HGLT-7 GMS82516 GM71CS17400CLT-7 GMS82512Q GMS81004 GM6535 GMS30120 HMS81004E GMS90C58PL24 HY51V17403HGLT-6 FCR3.64M5 GMS34112TM GMS90L58 GMS90L56 GMS34140TM GMS36112T HY57V161610DTC-10I GM71C17403CJ-6 GM71CS18163CLJ-7 GM71CS17800CLT-7 GMS97L52

Hynix Datasheets कैटालॉग-11

भाग नहींनिर्माताअनुप्रयोग
HY51VS18163HGLT-7 HynixDynamic RAM organized 1,048,576 words x 16bit, self refresh, 70ns, low power
HY5DV641622AT-33 Hynix64M(4Mx16) DDR SDRAM, VDD=3.3V, 300MHz
HMS97C7134 HynixROM/RAM size 32 K/512 bytes, 4.5-5.5 V , 12 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HY51V17403HGLT-7 Hynix4,194,304 words x 4 bit EDO RAM, 3.3V, 70ns, low power
GMS82516 HynixROM/RAM size16 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GM71CS17400CLT-7 Hynix4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 70ns, low power
GMS82512Q HynixROM/RAM size12 Kb/448 bytes, 1-10 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS81004 HynixROM/RAM size 4.096/448 bytes, 4MHz, 8-bit single chip microcomputer
GM6535 Hynix2.5-5.5 V, 60 MHz universal programmable dual PLL frequency synthesizer
GMS30120 HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-4 V, 4 BIT single chip microcomputer
HMS81004E HynixROM/RAM size 4 K/448 bytes, 2-3.6 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GMS90C58PL24 HynixROM/RAM size32 bytes/256 bytes, 24 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HY51V17403HGLT-6 Hynix4,194,304 words x 4 bit EDO RAM, 3.3V, 60ns, low power
FCR3.64M5 Hynix3.64MHz, 4-bit single chip microcomputer
GMS34112TM HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-500KHz, 4-5 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS90L58 HynixROM/RAM size32 bytes/256 bytes, 12 MHz, 2.7-3.6 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS90L56 HynixROM/RAM size24 bytes/256 bytes, 12 MHz, 2.7-3.6 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS34140TM HynixProgram memory 1024 bytes, 300KHz-500KHz, 4-5 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS36112T HynixProgram memory 1,024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-3.6 V, 4 BIT single chip microcomputer
HY57V161610DTC-10I Hynix2 banks x 524,288 x 16 synchronous DRAM, LVTTL interface, 100 MHz
GM71C17403CJ-6 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 5.0V, 60ns
GM71CS18163CLJ-7 Hynix1,048,576 words x 16 bit CMOS DRAM, 70ns, low power
GM71CS17800CLT-7 HynixCMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 70ns, low power
GMS97L52 HynixROM/RAM size8 bytes/256 bytes, 12 MHz, 2.7-3.6 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS36140 HynixProgram memory 1,024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-3.6 V, 4 BIT single chip microcomputer
HY57V641620HGT-HI Hynix4 banks x 1M x 16Bit synchronous DRAM, 3.3V, LVTTL, 133 MHz
HMS81008E HynixROM/RAM size 8K/448 bytes, 2-3.6 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HMS87C4360 HynixROM/RAM size 60 K/1024 bytes, 4.5-5.5 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HY51VS18163HGLT-5 HynixDynamic RAM organized 1,048,576 words x 16bit, self refresh, 50ns, low power
GM71VS17403CJ-5 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 3.3V, 50ns

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24