पथ :okDatasheet > सेमीकंडक्टर Datasheet > Mosel Vitelic Datasheet > Mosel Vitelic-38

605 V54C3128804VB6 V29C51000T-70J V53C16258SHK35 V62C1802048L-70V V62C5181024L-55WI V29C51000B-70J MSU2052C40 V827464N24SXTG-C0 V62C21164096L-85BI V62C2162048LL-45B V62C1802048L-150V V53C8258HP40 V53C16258LT45 V61C518256-12T V53C16256HT60 V53C518165A V53C8125HT30 V62C2162048LL-85

Mosel Vitelic Datasheets कैटालॉग-38

भाग नहींनिर्माताअनुप्रयोग
V53C316405A-50T Mosel Vitelic3.3 V, 4M x 4 EDO page mode CMOS dynamic RAM, TTL interface, 50ns
MSS0605 Mosel Vitelic2.4-6V 6 voice VROM
V54C3128804VB6 Mosel Vitelic16Mbit x 8 SDRAM, 3.3V, LVTTL, 6ns
V29C51000T-70J Mosel Vitelic512Kbit (65,536 x 8bit) 5V CMOS flash memory
V53C16258SHK35 Mosel VitelicHigh performance 256K x 16 EDO page mode CMOS dynamic RAM with optional self refresh
V62C1802048L-70V Mosel VitelicUltra low power 256K x 8 CMOS SRAM
V62C5181024L-55WI Mosel Vitelic128K x 8 CMOS static RAM, 55ns, low power
V29C51000B-70J Mosel Vitelic512Kbit (65,536 x 8bit) 5V CMOS flash memory
MSU2052C40 Mosel Vitelic40 MHz 4 KB internal ROM MCU
V827464N24SXTG-C0 Mosel Vitelic2.5V 64M x 72 high performance unbuffered ECC DDR SDRAM module
V62C21164096L-85BI Mosel Vitelic256K x 16 CMOS static RAM
V62C2162048LL-45B Mosel VitelicUltra low power 128K x 16 CMOS static RAM
V62C1802048L-150V Mosel VitelicUltra low power 256K x 8 CMOS SRAM
V53C8258HP40 Mosel Vitelic40ns; high performance 256K x 8 EDO page mode CMOS dynamic RAM, TTL interface
V53C16258LT45 Mosel VitelicHigh performance 3.3V 256K x 16 EDO page mode CMOS DRAM no self refresh, 45ns
V61C518256-12T Mosel Vitelic32K x 8 high speed static RAM
V53C16256HT60 Mosel Vitelic256K x 16bit fast page mode CMOS dynamic RAM
V53C518165A Mosel Vitelic1M x 16 EDO page mode CMOS dynamic RAM optional self refresh
V53C8125HT30 Mosel VitelicUltra-high performance 128K x 8bit fast page mode CMOS dynamic RAM
V62C2162048LL-85T Mosel VitelicUltra low power 128K x 16 CMOS static RAM
V62C2162048L-70T Mosel VitelicUltra low power 128K x 16 CMOS static RAM
V54C3128404VB6 Mosel Vitelic32Mbit x 4 SDRAM, 3.3V, LVTTL, 6ns
V62C2804096LL-85T Mosel Vitelic512K x 8 CMOS static RAM
MS7201AL-25NC Mosel Vitelic25ns; 256 x 9, 512 x9, 1K x 9 CMOS FIFO
MV20556 Mosel Vitelic8-bit MCU mouse controller
V53C16258HT40 Mosel VitelicHigh performance 256K x 16 EDO page mode CMOS DRAM no self refresh, 40ns
V436664X24VXSG-75 Mosel Vitelic512MB unbuffered SDRAM SODIMM, 64M x 64 3.3V
V54C333322V Mosel Vitelic3.3V ultra-high performance 1M x 32 SDRAM 2 banks x 512Kbit x 32
V58C2256164SXT7 Mosel VitelicHigh performance 2.5V 128MB DDR SDRAM
V62C1164096L-100BI Mosel Vitelic256K x 16 CMOS static RAM

<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44